Over de Hof van Wezel

Recreatielanderij De Hof van Wezel is als familiebedrijf opgericht in 1995 om duurzame recreatie mogelijk te maken.

impressie Recreatielanderij Hof van Wezel

Recente geschiedenis van de Hof van Wezel

In 1962, net voor de ruilverkaveling, plant landbouwvoorlichter Hend Jansen (1920 – 2012) een populierenbos aan, op de plek waar nu de Hof van Wezel ligt….

Middeleeuwse historie van de Hof van Wezel

Het zuid-westelijke gedeelte van de Hof van Wezel heeft van oudsher de naam ‘Kloosterkamp’. Deze grond is in de 14e eeuw eigendom geweest van de Cisterciënzers, een kloosterorde uit het dorp Kamp in Duitsland….

Sociaal-economische uitgangspunten van de Hof van Wezel

De Hof van Wezel is een familiebedrijf. In de jaren negentig heb ik de grond van mijn ouders gekocht. Mijn vader en ik hebben in 1995 het recreatiebedrijf gesticht….

Sociaal-culturele aspecten van de Hof van Wezel

Recreatielanderij de Hof van Wezel is een broedplaats voor de scharrelmens in het groen. De recreanten krijgen hier in overleg de ruimte om hun omgeving en kavel op eigen wijze in te richten. ….

Ecologie van de Hof van Wezel

De Hof van Wezel is met haar grote aantal bomen en struiken een zuurstoffabriek die CO2 reduceert en fijnstof vastlegt. De Hof is een groene oase in een polder met veel intensieve landbouw. ….

Overige wetenswaardigheden van de Hof van Wezel

In 2019 heeft de Hof van Wezel een aangrenzend natuurgebied van 3 hectare gekocht van SBB. Een substantieel deel van onze recreanten is vegetariër of veganist. Als er gezamenlijk gekookt wordt, zijn er altijd vegetarische en/of veganistische maaltijden….